Schoolbestuur

LKSD VZW

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD), werd opgericht in 2001 vanuit drie bestaande schoolbesturen uit het centrum van Leuven, nl. de vzw Instituut van de Paters Jozefieten, de vzw Scholen Paridaens en de vzw Sint-Pieterscollege. Deze schoolbesturen stelden zich tot doel om samen vanuit een christelijke inspiratie kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aan te bieden aan alle kinderen en jongeren in hun scholen. Ze wensten visie en beleid samen te ontwikkelen en vorm te geven met respect voor het pedagogisch project van elke school.

Vandaag wil de vzw LKSD de werking met en tussen haar scholen verder uitbouwen om de onderwijskwaliteit en de professionaliteit in de scholen te verhogen. Ze streeft ernaar de scholen optimaal te ondersteunen en te faciliteren in de realisering van hun kernopdracht. Tegelijk wil de vzw de krachten bundelen om eigentijds en slagkrachtig de uitdagingen van de snel veranderende samenleving aan te gaan.

LKSD-1

CONTACT INFO

Adres

Janseniusstraat 2, 3000 LEUVEN

Telefoon

016 24 05 15

Tot de vzw LKSD behoren volgende scholen:

Basisonderwijs

 

Secundair onderwijs