MOS – Milieu op school

Wat is mos?

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS maakt van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving en dit gebeurt samen met de leerlingen, het schoolteam, de ouders en het netwerk van de school.

Op onze school wordt al jaren gewerkt aan de 5 domeinen: Afval, Natuur, Energie, Water en Mobiliteit (zie foto groene valves)

De werkgroep MOS bestaat uit leerkrachten en ouders. Sinds kort bestaat er ook een deelwerkgroep VOS (Verkeer op School) die bestaat uit leerkrachten en verkeersouders. Zij houden zich enkel bezig met mobiliteit.

Actieplan schooljaar 2017-2018

Bekijk het actieplan