MOS – Milieu op school 2018-2019

Wat is mos?

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS maakt van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving en dit gebeurt samen met de leerlingen, het schoolteam, de ouders en het netwerk van de school.

Op onze school wordt al jaren gewerkt aan de 5 domeinen: Afval, Natuur, Energie, Water en Mobiliteit

De werkgroep MOS bestaat uit leerkrachten en ouders. Sinds kort bestaat er ook een deelwerkgroep VOS (Verkeer op School) die bestaat uit leerkrachten en verkeersouders. Zij houden zich enkel bezig met mobiliteit.

groene valve 2_resized

Actieplan schooljaar 2018-2019

Beelden activiteiten

Maart/Mei 2019 – Nestkastjes

Februari 2019 – Dikketruiendag

Januari 2019 – Klimaatopkomst

November 2018 – Blotevoetenpad

Oktober 2018 – Thema herfst en week van het bos

08/05/2018 – Speelveld (recuperatie planten)

08/05/2018 – Groene zithoek

26/04/2018 – Nieuwe planten en struiken op school

06/02/2018 – Dikketruiendag

23/01/2018 – Visiedag ‘Duurzaamheid op school’

13/10/2017 – Opening Dijlewolvenpad

Blotevoetenpad

Blotevoetenpad opruimen

Planten en struiken op ons speelveld

23/11/2017 – Zero afval

08/10 t/m 15/10 – Week van het bos

04/09/2017 – Bezoek dierenmarkt

augustus 2017 – Verfraaiing speelplaats

X