Bestellen maaltijden

Bestellen maaltijden

Beste ouder,

Bestellen voor de maand december is mogelijk van 15 november t/m 1 december 2022.

Annuleren maaltijden enkel wegens ziekte

Bij ziekte kan een bestelde maaltijd nog geannuleerd worden. Gelieve het secretariaat telefonisch of persoonlijk te verwittigen vóór 8.45 uur. Niet-geannuleerde maaltijden worden aangerekend.