Bestellen maaltijden

Bestellen maaltijden

Annuleren maaltijden enkel wegens ziekte

Bij ziekte kan een bestelde maaltijd nog geannuleerd worden. Gelieve het secretariaat telefonisch of persoonlijk te verwittigen vóór 8.45 uur. Niet-geannuleerde maaltijden worden aangerekend.